Kusy i szkolenia

Kursy z zakresu prawa administracyjnego

 • K P A  -  stosowanie w praktyce
 • Instrukcja kancelaryjna 2016
 • Archiwizacja dokumentów 
 • Korespondencja w firmie
 • Rozliczanie delegacji

 

Kursy stacjonarne i online

Kursy z zakresu prawa oświatowego

 • Kurs dla Rad Prdagogicznych
 • Kurs przeciwdziałania agresjom
 • Kurs kierowników wycieczek
 • Kurs radzenia sobie ze stresem

 

Kursy stacjonarne i online

Kursy z zakresu prawa celengo

 • Kurs Agent Celny 90 + 10 godzin
 • Kurs zawodowy - przygotowanie do pracy 
 • Kura Agent celny 135 godzin
 • Kurs UKC i Prawo celne

 

Kursy stacjonarne lub online

Kursy z zakresu podatkowego

 • Ordynacja Podatkowa
 • JPK - dla firm
 • Podatek akcyzowy
 • Podatek VAT
 • Podatek CIT
 • Podatek PIT

Kursy stacjonarne lub onlie

Kursy z zakrseu zarządzania

 • Kurs obsługi klienta
 • Kurs menagerski
 • Kurs zarządzania personelem
 • Kurs przedsiebiorczości
 • Kurs sekretarek

Kursy stacjonarne i online

Kursy pozostałe

 • Kurs dla Rad Prdagogicznych
 • Kurs przeciwdziałania agresjom
 • Kurs kierowników wycieczek
 • Kurs radzenia sobie ze stresem

 

Kursy stacjonarne i online

Kursy, szkolenia, Liceum Ogólnokształcące, Szkoły Policealne