Szkoły policealne

Technik administracji podatkowej

Przed reformą szkolnictwa w 1999 r. do czteroletniego liceum przyjmowani byli absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej. Obecnie w Polsce po ukończeniu sześcioletniej szkoły podstawowej uczeń uczęszcza do trzyletniego gimnazjum. Do roku 2011/2012 mógł zdecydować się na trzyletnie liceum ogólnokształcące, trzyletnie liceum profilowane, czteroletnie technikum, bądź dwu- lub trzyletnią szkołę zawodową. Obecnie (od roku szkolnego 2012/2013) uczniowie po ukończeniu trzyletniego gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Technik spedytor

Przed reformą szkolnictwa w 1999 r. do czteroletniego liceum przyjmowani byli absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej. Obecnie w Polsce po ukończeniu sześcioletniej szkoły podstawowej uczeń uczęszcza do trzyletniego gimnazjum. Do roku 2011/2012 mógł zdecydować się na trzyletnie liceum ogólnokształcące, trzyletnie liceum profilowane, czteroletnie technikum, bądź dwu- lub trzyletnią szkołę zawodową. Obecnie (od roku szkolnego 2012/2013) uczniowie po ukończeniu trzyletniego gimnazjum mogąfotolia_111308619 wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Technik księgowości

Przed reformą szkolnictwa w 1999 r. do czteroletniego liceum przyjmowani byli absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej. Obecnie w Polsce po ukończeniu sześcioletniej szkoły podstawowej uczeń uczęszcza do trzyletniego gimnazjum. Do roku 2011/2012 mógł zdecydować się na trzyletnie liceum ogólnokształcące, trzyletnie liceum profilowane, czteroletnie technikum, bądź dwu- lub trzyletnią szkołę zawodową. Obecnie (od roku szkolnego 2012/2013) uczniowie po ukończeniu trzyletniego gimnazjum mogąfotolia_111308619 wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Wszystkie informacje na stronie szkoły

  • Organizacja roku szkolnego
  • Plany zajęć
  • Materiały dla szłuchaczy
  • Sprawy słuchaczy
  • Zapisy do Szkoły

Kursy, szkolenia, Liceum Ogólnokształcące, Szkoły Policealne