Kursy z zakresu prawa celnego

Agent celny 90 +10 h

Kurs obejmuje 90 godzin lekcyjnych + dodatkowo 10 godzin lekcyjnych ( razem kurs liczy 100 godzin, zalecane przez ministerstwo finansów ) Zajęcia w soboty i niedziele w godzinach 9-15 przez okres 2 miesięcy.

Otwiera stronę z możliwością zapisu na kurs

Akent celny 135 h

Otwiera stronę z możliwością zapisu na kurs

Kurs Agent celny online

Otwiera stronę z możliwością zapisu na kurs

Unijny Kodeks Celny

Kursy, szkolenia, Liceum Ogólnokształcące, Szkoły Policealne