Kursy z zakresu prawa administracyjnego

K P A - stosowane w praktyce

Kurs 

1. Wprowadzenie

  • zakres obowiązywania KPA (art. 1) – z uwzględnienie prowadzenia metryki sprawy

2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego

  • zasada praworządności (art. 7 Konstytucji RP i art. 6 KPA )
  • zasada prawdy obiektywnej i zasada uwzględniania interesu społecznego i uwzględniania interesu uczestnika postępowania administracyjnego (nowelizacja art. 7)
  • zasada pogłębiania zaufania uczestników postępowania  do organów adm. publicznej (nowelizacja art. 8 KPA)
  • zasada informowania stron i innych uczestników postępowania (art. 9)
  • zasada czynnego udziału strony w postępowaniu (art. 10)
Miasto Data Miejsce Uwagi
Gdańsk luty 2017 ul. Aksamitna 8 zgłoszenie
Gdynia luty 2017 ul. Wolności
Warszawa luty 2017 ul. Smolna
Kraków luty 2017 ul. Długa

Kursy, szkolenia, Liceum Ogólnokształcące, Szkoły Policealne